01-2

Πεδία Εξυπηρέτησης

Βιομηχανία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
Νέα βιομηχανία ενέργειας
Βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων
Βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων
Βιομηχανία επίπεδων οθονών
Βιομηχανία βιοεπιστημών
Δημόσια κατασκευαστική βιομηχανία
Κέντρο δεδομένων Διαδικτύου (IDC)

02-3

Υπηρεσία όλης της διαδικασίας

Συμβουλευτική & Σχεδιασμός
Διοίκηση Μηχανικών
Προμήθεια Εξοπλισμού
Εμπορική Logistics
Κατασκευή & Εγκατάσταση
Λειτουργία & Συντήρηση